Yükleniyor......

YÖKAK Kurumsal Program Akreditasyonu Kapsamında Eğitim Müfredatlarının Güncellenmesi ve PUKÖ Çevriminin Sağlıklı İşleyişi Hakkında Duyuru

 • Oluşturma: 22 Nis 2024
 • Güncelleme: 22 Nis 2024
 • Kategori: ÜBYS Destek
 • Okunma: 899

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Bilindiği üzere, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak YÖKAK 5 yıllık kurumsal program akreditasyon değerlendirmesi kapsamında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızı değerlendirmeye sunacağız. Bu değerlendirme sürecinde, üniversitemizdeki önlisans, lisans ve lisansüstü programların eğitim müfredatlarının güncel, eksiksiz ve standart olarak sisteme girilmesi büyük önem taşımaktadır.

PUKÖ Çevriminin Önemi:

Müfredat güncellemeleri, planla-uygula-kontrol et-önlem al biçiminde uygulanan PUKÖ çevriminin sağlıklı işleyişi için kritik önem taşımaktadır. PUKÖ çevrimi sayesinde programlarımızın sürekli iyileştirilmesi, güncel ihtiyaçlara ve yeniliklere uyum sağlanması mümkün olmaktadır.

Ders Veri Girişlerinin Standartlaşması:

Ders veri girişlerinin standart olmaması, YÖKAK kurumsal akreditasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programların Bologna/AKTS koordinatörlerinin öğretim üyesi olması gerekmektedir.

Veri Girişlerinde Hassasiyet Beklentimiz:

Tüm öğretim elemanlarının, birim yönetim kurulu kararıyla üzerlerine atanmış derslere ilişkin veri girişlerini azami hassasiyetle yapmalarını rica ediyoruz. Veri girişlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması, kurumsal akreditasyon sürecimizin başarıyla tamamlanması için büyük önem taşımaktadır.

Veri Girişlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Program Çıktısı sayısının 10-15 aralığında olması
 • Ders Öğrenme Kazanımlarının en az 5 en fazla 8 olması
 • Ders görevlendirmelerinin sorumlu öğretim elemanlarının üzerine doğru şekilde atanması

Veri Girişlerinde Sorun Yaşayan Öğretim Üyelerine Destek:

Veri girişlerinde sorun yaşayan öğretim üyelerimiz, Birim/Program AKTS Koordinatörlerinden gerekli desteği alabilirler.

Veri Girişlerinin Katkıları:

Veri girişlerinin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanması, aşağıdakiler gibi birçok konuda fayda sağlayacaktır:

 • Program/bölüm, birim ve kurumsal düzeyde bütçe, personel, ödül/teşvik ve proje desteği gibi konularda adil ve şeffaf bir dağılımın sağlanması
 • Eğitim-öğretim kapasitesi ve performansının daha iyi analiz edilmesi ve geliştirilmesi
 • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) Çevriminin sağlıklı işleyişi için de bu veri girişlerinin standart olması kritik bir rol oynamaktadır. Ders veri girişlerinin eksik veya hatalı olması durumunda, kurumsal akreditasyon sürecimiz olumsuz etkilenebilecektir.

Bu bağlamda, özellikle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki birim ve programların Bologna ve AKTS koordinatörlerinin öğretim üyesi olması gerekmektedir. Bu sayede, veri girişlerinin standart hale getirilmesi ve PUKÖ çevriminin daha etkin işlemesi sağlanacaktır.

Ayrıca, tüm öğretim elemanlarımızın, birim yönetim kurulu kararıyla üzerlerine atanmış derslere ilişkin veri girişlerini azami hassasiyetle yapmaları önem taşımaktadır. Bu konuda gerekli özeni gösteren öğretim elemanlarımızın, program/bölüm, birim ve kurumsal düzeyde bütçe, personel, ödül/teşvik ve proje desteği gibi konularda pozitif ayrımcılığa maruz kalabileceğini belirtmek isteriz.

Üniversitemizin YÖKAK Kurumsal Program Akreditasyon değerlendirmesinde başarıya ulaşması için siz değerli öğretim elemanlarımızın desteğine ve hassasiyetine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle, sizlerden ricamız, üzerinize atanmış derslere ilişkin veri girişlerini en kısa sürede ve eksiksiz olarak tamamlamanızdır.

*** GÜZ VE BAHAR DÖNEMİNE AİT TÜM DERSLERİN KONTROLLERİ EĞİTİM KATALOĞU ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR.

Veri girişleriyle ilgili herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olursa aşağıdaki iletişim kanallarına başvurabilir, destek.comu.edu.tr adresinden talepte bulunabilirsiniz.

 • Bologna Süreci Koordinatörlüğü
 • Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kurumumuzun başarısı için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve özveriye şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü